";
 
STRONA GŁÓWNA www.flesz.ostroda.pl

Nasze usługi:
• Księgowość »
• Kadry i płace »
• ZUS »
• Inne »
Księgowość
  • sporządzanie zakładowego planu kont,
  • prowadzenie księgowości w pełnym zakresie,
  • prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług,
  • wyprowadzanie zaległości,
  • przygotowanie przelewów na poszczególne podatki.

o firmie | uprawnienia | usługi | linki | kontakt

Rozdział III - Usługi
  o firmie uprawnienia usługi linki kontakt
 
SiPRO