";
 
STRONA GŁÓWNA www.flesz.ostroda.pl

Nasze usługi:
• Księgowość »
• Kadry i płace »
• ZUS »
• Inne »
Kadry i płace
 • sporządzanie i prowadzenie akt osobowych,
 • nadzór nad szkoleniami BHP, P.POŻ i badaniami pracowników,
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy,
 • sporządzanie listy obecności,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń i ewidencji czasu pracy,
 • sporządzanie list płac (skrócone i szczegółowe),
 • sporządzanie umów zleceń i o dzieło,
 • wyliczenie wynagrodzeń za czas choroby,
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych PIT-4,PIT-8A, PIT-8B,
 • sporządzanie rocznych informacji o wysokości osiągniętego dochodu oraz pobranych zaliczek,
 • przygotowanie przelewów na poszczególne podatki.

o firmie | uprawnienia | usługi | linki | kontakt

Rozdział III - Usługi
  o firmie uprawnienia usługi linki kontakt
 
SiPRO